เด็กไทยทำไมเรียนแย่ลง

ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบการศึกษาหรือว่าการเรียนของเด็กไทยหากเราเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเรียกว่ายุค Baby boomer เมื่อเปรียบเทียบกับยุค Generation Z มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งหากจะบอกว่าเวลา 40 50 ปีที่ผ่านไปอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าหากเรานำเรื่องการศึกษามาเปรียบเทียบกันเรามักจะพบว่าการศึกษาของคนไทยในสมัยยุค Baby boomer ที่มีการเรียนแค่ ป. 7 หรือ ป.4 แต่มักจะมีการเปรียบเทียบว่าปอ 4 สมัยก่อนมีความรู้ความสามารถมากกว่าปริญญาตรีสมัยนี้ด้วยซ้ำ…